Angielski 4 razy szybciej

Angielski 4 razy szybciej dla dorosłych i młodzieży

OD PIERWSZCH ZAJĘĆ ZACZYNASZ MÓWIĆ PO ANGIELSKU

Praktycznie każde zajęcia zaczynają się od powtórki materiału z kilku ostatnich lekcji, po której wprowadzany jest nowy materiał. Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście. Praca ustna jest przerywana czytankami i dyktandami.

Enter your keyword